Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izziņa satur informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) veiktajiem ieturējumiem no izmaksājamās pensijas, pabalsta vai atlīdzības.
Ieturējumus no pakalpojumiem VSAA veic, atgūstot sociālās apdrošināšanas pakalpojuma, valsts sociālā pabalsta vai izdienas pensijas pārmaksas vai izpildot tiesas spriedumus vai citu iestāžu izpildrīkojumus par parādu piedziņu, administratīvo sodu nomaksu, u.c.
Informācija pieejama par periodu, sākot no 2011. gada 1. jūnija.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.