Vecāku pabalstu jeb māmiņalgu maksā

vienam no strādājošiem vecākiem.

Pabalstu rēķina no darba algas.

Sieviete var saņemt vecāku pabalstu arī tad,

ja viņa vairs nestrādā,

bet viņai bija piešķirts maternitātes pabalsts.