Valsts sociālo pabalstu maksā Černobiļas atomelektrostacijas

avārijas seku likvidēšanas dalībniekam.

Maksā, ja avārijas seku likvidēšanas darbu dēļ noteikta invaliditāte.

 

Ja avārijas seku likvidēšanas dalībnieks miris,

tad maksā cilvēkiem no ģimenes, kuri bijuši apgādībā.