Pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu

maksā no aizbildnības dienas līdz bērna18 gadu vecumam

vai līdz dienai, kad aizbildnību atceļ.