Ģimenes valsts pabalstu

maksā par katru bērnu no viena gada vecuma.

Parasti pabalstu maksā līdz piecpadsmit gadiem.

Pabalstu maksā līdz divdesmit gadu vecumam:

  • ja bērns turpina mācīties vidusskolā vai profesionālajā skolā

un nav precējies,

  • par bērnu ar invaliditāti.

Par diviem vai vairākiem bērniem

pie pabalsta maksā piemaksu.