Ģimenes valsts pabalstu

maksā par katru bērnu no viena gada vecuma.

Parasti pabalstu maksā līdz sešpadsmit gadiem.

Pabalstu maksā līdz divdesmit gadu vecumam:

  • ja bērns turpina mācīties vidusskolā vai profesionālajā skolā

un nav precējies,

  • par bērnu ar invaliditāti.