Kad piedzimst bērns un bērnam ir personas kods,

valsts Latvijā dzīvojošiem vecākiem

maksā bērna piedzimšanas pabalstu.

Piedzimšanas pabalstu maksā arī par bērnu,

kurš paņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.