Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu

maksā audžuģimenei,

ja bērns nodots audzināšanā ilgāk par vienu mēnesi.

Atlīdzības apmērs atkarīgs no bērnu skaita.