Atlīdzību aizbildnim par aizbildņa pienākumu veikšanu

maksā no bērna aizbildnības dienas līdz 18 gadu vecumam

vai līdz dienai, kad aizbildnību atceļ.