Atlīdzību par darbspēju zaudējumu maksā strādājošam cilvēkam,

kuram darbā noticis nelaimes gadījums vai ir arodslimība.

Maksā, ja ir 25 procentu vai lielāks darbspēju zaudējums.

To nosaka komisija, ko sauc par VDEĀVK.

 

Atlīdzības apmērs atkarīgs

no vidējās darba algas un darbspēju zaudējuma pakāpes.

 

Ja strādājošais miris nelaimes gadījumā darbā vai no arodslimības,

tad ģimenes locekļiem, ko viņš apgādāja,

maksā atlīdzību par apgādnieka zaudējumu.

 

Atlīdzības apmērs atkarīgs no

no vidējās darba algas un no apgādājamo cilvēku skaita.