Apbedīšanas pabalstu izmaksā cilvēkam,

Kurš apbedīs mirušo.

Pabalstu maksā, ja miris:

  • strādājošs cilvēks vai viņa apgādībā esošais,
  • sociālā nodrošinājuma vai bezdarbnieka pabalsta saņēmējs,
  • pensijas vai atlīdzības saņēmējs.

Ja atbilst vairākiem nosacījumiem,

tad maksā vienu, lielāko pabalstu.