Vecuma pensiju var pieprasīt cilvēki, kuriem

  • 2021.gadā ir 64 gadi vai

  • 2022.gadā ir 64 gadi un trīs mēneši,

ja cilvēks dzīvo:

  • Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī,

  • Krievijā, Ukrainā vai citās valstīs, ar kurām noslēgts līgums.

 

Cilvēks var pieprasīt pensiju pārrēķināt.

Pārrēķina tad, ja pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas

cilvēks strādā un par viņu maksā sociālo nodokli.

 

Strādājošs pensionārs, no kura pensijas

ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli,

var prasīt VSAA, lai no pensijas ietur nevis 20, bet 23 procentus.

Ja mēnesī kopā ar algu saņem vairāk par 1667 eiro

un VSAA ieturēs 20 procentus,

tad pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas

nodoklis būs jāpiemaksā.