Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu maksā cilvēkam,

kuram pienācis pensijas vecums, bet:

  • nestrādā un nav tiesību saņemt pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību,

  • noteikta invaliditāte un nav tiesību saņemt pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību.

 

Pabalstu maksā par bērnu līdz 18 gadiem,

kuram miris apgādnieks,

bet nav tiesību saņemt

apgādnieka zaudējuma pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību.

 

Pabalstu maksā par bērnu līdz 20 gadu vecumam,

ja viņš turpina mācīties vidusskolā vai profesionālajā skolā.

Pabalstu maksā par bērnu līdz 24 gadu vecumam,

ja viņš mācās augstskolā.