Valsts maksā atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem līdz 18 gadiem.

To turpina maksāt līdz 20 gadiem,

kamēr bērns mācās vidusskolā vai profesionālajā skolā.

Līdz 24 gadiem turpina maksāt,

ja bērns studē augstskolā dienas nodaļā.

Lai saņemtu atbalstu,

vajadzīga gastroenterologa izziņa par celiakijas diagnozi.