Invaliditātes pensiju maksā cilvēkam, kurš:

  • dzīvo Latvijā,

  • ir ar trīs vai vairāk gadu darba stāžu,

  • ir ar invaliditāti.

Nemaksā, ja invaliditātes cēlonis

ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

 

Invaliditātes pensiju maksā invaliditātes laikā,

to noteikusi komisija, ko sauc par VDEĀVK.

Pārtrauc maksāt, kad piešķir vecuma pensiju .

 

Strādājošs pensijas saņēmējs, no kura pensijas

ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli,

var prasīt VSAA, lai no pensijas ietur nevis 20, bet 23 procentus.

Ja mēnesī kopā ar algu saņem vairāk par 1667 eiro

un VSAA ieturēs 20 procentus,

tad pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas

nodoklis būs jāpiemaksā.