Bērna kopšanas pabalstu

maksā vienam no vecākiem,

arī aizbildnim vai citam cilvēkam,

ja viņš audzina bērnu līdz divu gadu vecumam.

Ja piedzimst dvīņi vai trīņi,

tad var saņemt piemaksu pie pabalsta.