Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu maksā cilvēkam,

kurš kopj bērnu ar invaliditāti.

Pabalstu ļauj saņemt,

ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija,

ko saīsināti to sauc VDEĀVK,

ir noteikusi bērnam invaliditāti

un iedevusi atzinumu, ka ir vajadzīga kopšana.