Bērna adopcijas pabalstu maksā vienam no adoptētājiem

par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Maksā pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par bērna adopciju.