Par izmaiņām mūža pensijas polises iegādei SEB Life and Pension Baltic SE

SEB Life un Pension Baltic SE ir mainīts minimālais uzkrātā kapitāla apmērs, kas dod tiesības valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībniekiem  iegādāties mūža pensijas polisi. Līdzšinējo 3000 eiro vietā no 2020.gada 1.jūlija mūža pensijas apdrošināšanas līgumu SEB Life and Pension Baltic SE varēs noslēgt tie pensiju 2.līmeņa dalībnieki, kuru uzkrātais fondētās pensijas kapitāls ir vismaz 15 000 eiro.

Informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi pensiju 2.līmeņa dalībniekiem var iegūt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā www.vsaa.gov.lv . https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/2-pensiju-limenis/2-pensiju-limena-uzkrata-kapitala-izmantosana/

Publicēšanas datums: [27.07.2020]