2.pensiju līmeņa uzkrātā kapitāla izmantošana pieprasot vecuma pensiju

Kā uzzināt par iespējām izmantot pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu?

Valsts fondēto pensiju shēmā, jeb 2.pensiju līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 7.pantu, kas nosaka, ka pieprasot vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi) 2.pensiju līmeņa dalībniekam ir jāizvēlas viena no šādām iespējām:

1) uzkrāto 2.pensiju līmeņa kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam un aprēķināt (pārrēķināt) vecuma pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”

Ja  izvēlēsieties pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu pievienot pensiju 1.līmenim, tad VSAA slēgs Jūsu VFPS dalībnieka kontu un pensiju no pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla aprēķinās šādi:

P = K :  G : 12
P – pensijas mēneša apmērs
K – uzkrātais kapitāls pensiju 2.līmenī (uzkrātā kapitāla apmēru var apskatīt www.latvija.lv sadaļā E-pakalpojumi Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts)
G – plānotais vecuma pensijas izmaksas laikposms.

Piemērs – Pieņemsim, ka Jums jāiet pensijā 2020.gadā un Jums ir 63.gadi un 9 mēneši – tad – plānotais vecuma pensijas izmaksas laikposms  “G” no 2020.gada 1.janvāra atbilstoši 63.gadu vecumam ir 18,36, un pieņemsim, ka Jūsu uzkrājums ir 3000 tātad, 3000 : 18,36 : 12 = 13,62 eiro / mēnesī

vai

2) par uzkrāto 2.pensiju līmeņa kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. (nepieciešama minimālā uzkrātā summa 2000.00 eiro).

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem var iepazīties šeit:

Jautājumi un atbildes par tiesībām uz mūža pensijas polisi, apdrošināšanas sabiedrības izvēli un polises iegādāšanos.

Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi 2.pensiju līmeņa dalībniekiem:

Nr.

Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums

Kontakt-informācija

Interneta mājaslapas adrese

Minimālais uzkrātais kapitāla apmērs, kas dod tiesības iegādāties mūža pensijas polisi

Apdrošināšanas sabiedrības kārtība, kādā var noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu

Datums, ar kuru apdrošināšanas sabiedrība uzsāk pakalpojumu sniegšanu

1.

SEB Life and Pension Baltic SE

Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010
Tālr. 67079800
e-pasts: dziviba@seb.lv

 

http://www.seb.lv/muzapensija

3000,00 EUR

MS Word fails

23.09.2013.

2.

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013Tālr. 67081701 e-pasts: dziviba@ergo.lv

http://www.ergo.lv

3000,00 EUR

MS Word fails

02.01.2014.

3.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67606939
e-pasts: info@compensalife.lv

http://www.compensalife.lv/muzapensija

no 01.07.2019. 2000.00 EUR

MS Word fails

11.06.2014.

4. AAS „CBL Life”

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67107832, 67010129

e-pasts: life@cbl.lv

http://www.citadele.lv/muzapensija 2000.00 EUR MS Word fails 30.06.2016.

 

Publicēšanas datums: [07.02.2020]