Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

 1. Tiesības saņemt vienreizējo pabalstu mirušā laulātajam ir, ja ir visi sekojošie nosacījumi:
 • pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
 • mirušā nāves dienā laulātais, kā arī mirušais, ir bijis vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs;
 • pensijas saņēmējs miris līdz 2018.gada 31.decembrim;
 • pabalsts pieprasīts 6 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas.

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu mirušā laulātā divu pensiju apmērā.

Iestāžu izdienas pensijas saņēmēja (Iekšlietu ministrijas, prokuroru, tiesnešu u.c.) nāves gadījumā, pārdzīvojušā laulātā pabalsts tiek izmaksāts saskaņā ar attiecīgās iestādes izdienas pensijas likumu, t.i., pabalstu izmaksā mirušā divu pensiju apmērā, ja tas pieprasīts 12 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas (izņemot drošības iestāžu amatpersonas vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā, kad tiesības uz vienreizēju pārdzīvojušā laulātā pabalstu ir, ja tas pieprasīts 6 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas).

 1. No 2019.gada 1.janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

Tiesības uz pabalstu ir divpadsmit mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pabalstu rodas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas un ir ne ilgāk kā līdz dienai, kad pagājuši divpadsmit mēneši no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Tiesības saņemt pārdzīvojušā laulātā pabalstu ir, ja ir visi sekojošie nosacījumi:

 • pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
 • mirušais bija vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas (saskaņā ar lēmumu Nr.104 „Nolikumu par izdienas pensijām” vai lēmumu Nr.34 „Par Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)”) pensijas saņēmējs;
 • mirušā nāves dienā pārdzīvojušais laulātais ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs;
 • pensijas saņēmējs miris pēc 2019.gada 1.janvāra.

Pabalstu piešķir saskaņā ar:

Pabalsta pieprasīšana

Pabalsta pieprasīšanai jāiesniedz sekojošs iesniegums vai brīvā formā uzrakstīts pieprasījums:

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai pēc izvēles jāiesniedz vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

 • personīgi vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem ir VSAA ir noslēgts līgums;
 • aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību portālā  www.latvija.lv.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pieprasot pabalstu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē, pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā dzīves vietā par maksu.

Publicēšanas datums: [02.09.2019]