Rēzeknes RN Pabalstu daļas vecākais inspektors

Rēzeknes reģionālā nodaļa aicina savā kolektīvā Pabalstu daļas vecākā inspektora– valsts civildienesta ierēdņa amatā (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Viļānu ielā 8, Rēzeknē). Dokumentus pieteikumam uz konkursu var sūtīt: uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai pa pastu: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes reģionālās nodaļas Pabalstu daļas vecākā inspektora amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 31.01.2021.

Daugavpils RN Pabalstu daļas inspektors

Daugavpils reģionālā nodaļa aicina savā kolektīvā Pabalstu daļas vecākā inspektora - valsts civildienesta ierēdņa amatā (divas vakances (Daugavpils 1.grupa, Daugavpils 3.grupa ) uz nenoteiktu laiku un divas vakances uz noteiktu laiku (Daugavpils 3. grupa), ar dienesta vietu Ģimnāzijas ielā 10, Daugavpilī). Dokumentus pieteikumam uz konkursu var sūtīt: uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai pa pastu: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi "Konkursam uz Daugavpils reģionālās nodaļas Pabalstu  daļas vecākā inspektora amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 25.01.2020.

Zemgales nodaļas Pabalstu daļas vecākais inspektors

Rīgas pilsētas Zemgales nodaļa aicina savā kolektīvā Pabalstu daļas vecākā inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatā (vakance uz noteiktu laiku, ar dienesta vietu Mārupes ielā 1, Rīgā). Dokumentus pieteikumam uz konkursu var sūtīt: uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai pa pastu: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi "Konkursam uz RP Zemgales  nodaļas Pabalstu  daļas vecākā inspektora amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 03.02.2020.

Starptautisko pakalpojumu nodaļas pakalpojumu lietvedi

 Starptautisko pakalpojumu nodaļa aicina savā kolektīvā pakalpojumu lietvedi (vakance uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Lāčplēša ielā 70A, Rīgā). Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Konkursam uz SPN pakalpojumu lietveža amatu" līdz 2021. gada 5. februārim sūtīt uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai sūtīt  pa pastu, adresējot:  Personāla daļai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša ielā 70A, Rīgā, LV-1011 (ar norādi "Konkursam uz Starptautisko pakalpojumu nodaļas  pakalpojumu lietveža amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 05.02.2021.).

Pierīgas nodaļas inspektors (klientu apkalpošana)

Pierīgas nodaļa aicina savā kolektīvā inspektora (klientu apkalpošana) – valsts civildienesta ierēdņa amatā (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Šveices ielā 12, Siguldā). Dokumentus pieteikumam uz konkursu var sūtīt: uz e-pastu: personal@vsaa.gov.lv vai pa pastu: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi "Konkursam uz Pierīgas nodaļas  inspektora (klientu apkalpošana) amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 08.02.2021.