No 2024. gada 1.janvāra paaugstināti pensiju un atlīdzību minimālie apmēri un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārrēķinātās minimālās pensijas (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma, kuras maksā par tekošo mēnesi) un minimālās apdrošināšanas atlīdzības klienti saņems jau janvārī.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras maksā par iepriekšējo mēnesi – par janvāri VSAA izmaksās februārī.

Ievērībai:  

 • par tekošo mēnesi izmaksā apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas līdz 2020.gada 31.decembrim un kuru izmaksa nepārtraukti turpinās;
 • par iepriekšējo mēnesi izmaksā apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas no 2021.gada 1.janvāra.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (VSNP)

Minimālais apmērs mēnesī:

 • vecuma gadījumā – 137 eiro;
 • apgādnieka zaudējuma gadījumā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 171 eiro, no septiņu gadu vecuma – 206 eiro.

VSNP apmērs personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti tāpat kā līdz šim ir atkarīgs no nodarbinātībasnestrādājošiem pabalsta saņēmējiem papildus piešķir piemaksu.

Personai noteiktā invaliditāte

Strādājošiem

Nestrādājošiem

1.grupa

191,80 eiro

249,34  eiro

1.grupa no bērnības

239,40 eiro

311,22 eiro

2.grupa

164,40 eiro

197,28 eiro

2.grupa no bērnības

205,20 eiro

246,24 eiro

3.grupa

137 eiro neatkarīgi no nodarbinātības

3.grupa no bērnības

171 eiro neatkarīgi no nodarbinātības

VSNP apmēra ietekme uz citiem VSAA pakalpojumiem

 • Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei – 137 eiro mēnesī.
 • Apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā – 411 eiro (3 x 137), ja apgādībā bijušais miris 1.janvārī vai vēlāk.
 • Apbedīšanas pabalsts bezdarbnieka nāves gadījumā – 411 eiro (3 x 137), ja bezdarbnieks miris 1.janvārī vai vēlāk.
 • Kaitējuma atlīdzības (par darba negadījumiem līdz 1997.gada 1.janvārim) apmērs personām, kurām tā ir noteikta VSNP apmērā – 137 eiro mēnesī.
 • Bezdarbnieka pabalsta apmērs noteikts 60% no divkārša VSNP apmēra (60% no 274 eiro), pabalstu jaunajā apmērā izmaksās par bezdarba periodu no 1.janvāra.

 

Apgādnieka zaudējuma pensija vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

Minimālais apmērs mēnesī katram bērnam:

 • no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 171 eiro,
 • no septiņu gadu vecuma – 206 eiro.

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

Invaliditātes grupa

Atlīdzības apmērs mēnesī

Atlīdzības apmērs mēnesī personai ar invaliditāti kopš bērnības

3.grupa

171,00 eiro

206,00 eiro

2.grupa

239,40 eiro

288,40 eiro

1.grupa        

273,60 eiro

329,60 eiro

 

Vecuma pensija

Minimālo apmēru nosaka, minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei (171 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 206 eiro) piemērojot koeficientu 1,1 un par katru nākamo gadu, kas pārsniedz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu (šobrīd 15 gadi), apmēru palielinot par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.

Ja personas Latvijas apdrošināšanas stāžs ir:

 • vismaz 15 gadi, minimālās vecuma pensijas apmērs nevar būt mazāks par 188,10 eiro (171 eiro x 1,1), personām ar invaliditāti kopš bērnības – 226,60 eiro (206x1,1)
 • 16 un vairāk gadi, minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, palielinot to par 3,42 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu, personām ar invaliditāti kopš bērnības – par 4,12 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu.

 

Invaliditātes pensija

Minimālie apmēri mēnesī:

Invaliditātes grupa

Personai ar invaliditāti

Personai ar invaliditāti kopš bērnības

3. grupa

171,00 eiro

206,00 eiro

2. grupa

239,40 eiro

288,40 eiro

1. grupa

273,60 eiro

329,60 eiro