Priekšlaicīga pensionēšanās

Priekšlaicīgi pensionēties var divus gadus pirms īstā pensionēšanās vecuma.

No 2014.gada 1.janvāra īstais pensionēšanās vecums tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu – līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi (pensijas vecuma paaugstināšana no 62 līdz 65 gadu vecumam), līdz ar to, pakāpeniski augs arī priekšlaicīgai pensijai nepieciešamais vecums (pensijas vecuma paaugstināšana no 60 līdz 63 gadu vecumam).

Lai varētu doties priekšlaicīgā pensijā, personas apdrošināšanas stāžam (skat. apdrošināšanas stāžs) ir jābūt vismaz 30 gadiem.

Priekšlaicīgās vecuma pensijas izmaksai ir noteikti ierobežojumi līdz īstā pensionēšanās vecuma sasniegšanai:

  • Nestrādājošam personām, kurām piešķirta vecuma pensija priekšlaicīgi, izmaksā 50% no piešķirtā pensijas apmēra;
  • personām, kurām ir piešķirta vecuma pensija priekšlaicīgi, laikā, kad tās kļuvušas par obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), vecuma pensiju priekšlaicīgi neizmaksā.

Ievērībai!

  • Vecuma pensija priekšlaicīgi tiek piešķirta uz mūžu, līdz ar to, sasniedzot īsto pensijas vecumu, vecuma pensija būs tā pati priekšlaicīgi piešķirtā vecuma pensija, mainīsies tikai tās izmaksas nosacījumi;
  • Pēc vecuma pensijas priekšlaicīgi piešķiršanas tiek ierobežota citu pakalpojumu saņemšana, t.i., iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu un invaliditātes pensiju, kā arī tiek samazināts piešķirtās apdrošināšanas atlīdzības apmērs.

Publicēšanas datums: [18.12.2017]