Pensionāra apliecība

Pensionāra apliecības tiek izsniegtas vecuma pensijas saņēmējiem, kuriem vecuma pensija piešķirta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.

Pensijas apliecību izsniedz jebkura VSAA nodaļa, neatkarīgi no pensijas saņēmēja deklarētās dzīves vietas. Pensijas apliecību var pieprasīt vienlaikus ar vecuma pensijas pieprasīšanu. Šādā gadījumā pensijas apliecība tiks izsniegta pēc lēmuma par pensijas piešķiršanu pieņemšanas.

Pensionāra apliecību izsniedz bez derīguma termiņa ierobežojuma un bez maksas.

Pensionāra apliecības izsniegšanas kārtību nosaka:
07.02.2006. MK noteikumi Nr.105 „Pensionāru apliecību izsniegšanas kārtība”
.

Pieprasot pensionāra apliecību, jāiesniedz:

  • personas apliecinošu dokumentu;
  • fotogrāfiju, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem personas attēlam noteiktajām prasībām;
  • pilnvaru — ja pensionāra apliecību pieprasa pilnvarotā persona.

Pieteikties pensionāra apliecības saņemšanai var ne tikai klātienē VSAA nodaļā, bet arī pa pastu, nosūtot iesniegumu pensionāra apliecības saņemšanai un fotogrāfiju, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem personas attēlam noteiktajām prasībām.

Pensijas apliecību izsniedz atkārtoti, ja iepriekš izsniegtā apliecība ir nozaudēta, kļuvusi lietošanai nederīga, prettiesiski atņemta vai ir mainījušies personas dati. Lai apliecību saņemtu atkārtoti, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis jebkurā VSAA nodaļā iesniedz iesniegumu un iepriekš noteiktos dokumentus.

Publicēšanas datums: [18.12.2017]