Pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums

Pensijas vecuma paaugstināšana no 62 līdz 65 gadu vecumam

 • Sievietes un vīrieši (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 11.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 8.1 punktu).

Pensijas vecuma paaugstināšana no 60 līdz 63 gadu vecumam

 • Priekšlaicīgai vecuma pensijai (saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 11.panta sesto daļu un pārejas noteikumu 8.1 punktu);
 • vīrieši – kuri strādājuši darbos ar kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem pēc 2.saraksta  (saskaņā ar ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1, 60. un 61.punktu).

Pensijas vecuma paaugstināšana no 57 līdz 60 gadu vecumam

 • Daudzbērnu vai bērna ar invaliditāti vecāki vai aizbildnis (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturto daļu un pārejas noteikumu 8.1 punktu);
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 un 29.1 punktu);
 • politiski represētajām personas (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 un 29.2 punktu).

Pensijas vecuma paaugstināšana no 59,5 līdz 63 gadu vecumam

 • vīrieši – kuri strādājuši darbos ar sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem darba apstākļiem pēc 1.saraksta (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8., 10. un 61.punktu);
 • sievietes – kuras strādājušas darbos ar kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem pēc 2.saraksta (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8., 10. un 61.punktu).

Pensijas vecuma paaugstināšana no 59,5 līdz 65 gadu vecumam

 • sievietes – invalīdes uz mūžu (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8. un 10.punktu);
 • sievietes – kuras izaudzinājušas līdz 8 gadu vecumam 5 vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu kopš bērnības (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8. un 10.punktu).

Pensijas vecuma paaugstināšana no 54,5 līdz 65 gadu vecumam

 • sievietes – kuras strādājušas darbos ar sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem darba apstākļiem (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8. , 10. un 61.punktu);
 • vīrieši – liliputi, punduri un neredzīgie (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8. un 10.punktu).

Pensijas vecuma paaugstināšana no 49,5 līdz 65 gadu vecumam

 • Sievietes – liliputes, pundures un neredzīgās (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8. un 10.punktu).

Publicēšanas datums: [18.12.2017]