1. No 2019.gada 1.janvāra vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas (saskaņā ar lēmumu Nr.104 „Nolikumu par izdienas pensijām” vai lēmumu Nr.34 „Par Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)” pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.
  2. Iestāžu izdienas pensijas (Iekšlietu ministrijas, prokuroru, tiesnešu u.c.) saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs, ir tiesības saņemt vienreizējo pabalstu.

Pabalstu piešķir saskaņā ar:

Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē, pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā dzīves vietā par maksu – 2,39 euro.

  • Pabalsts 50 procentu apmērā 12 mēnešu garumā mirušā laulātajam tiek izmaksāts saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, lēmumu Nr.104 „Nolikumu par izdienas pensijām” vai lēmumu Nr.34 „Par Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)”.
  • Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam tiek izmaksāts saskaņā ar attiecīgās iestādes izdienas pensijas likumu, t.i., pabalstu izmaksā mirušā divu pensiju apmērā, ja tas pieprasīts 12 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas (izņemot drošības iestāžu amatpersonas vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā, kad tiesības uz vienreizēju pārdzīvojušā laulātā pabalstu ir, ja tas pieprasīts sešu mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas).
  • Apbedīšanas pabalsts
  • Nesaņemtā pakalpojuma izmaksa personas nāves gadījumā