Pensiju sistēmas 1.līmenī tiek iesaistītas visas sociāli apdrošinātās personas, kuru personīgajā kontā ir reģistrētas apdrošināšanas iemaksas.

No summas, no kuras aprēķinātas iemaksas, 24,50% tiek novirzīti pensiju apdrošināšanai, 20% no tās veido cilvēka pensijas kapitālu, bet, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks, tad 1.līmeņa pensijas kapitālu veido 14%.