Apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim veido darba un tam pielīdzinātie periodi, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim un pierādīti ar dokumentiem. Tabula par apdrošināšanas stāžu un dokumentiem.

  • Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam)
  • Par iemaksām