Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru var saņemt:

  • viens no vecākiem par katru dzimušo bērnu;
  • aizbildnis, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Pabalstu piešķir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem pašiem un bērnam piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir personai, kura Latvijā saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju.

 

Pabalsta apmērs ir 421,17 euro par katru bērnu.

Piešķirto pabalstu pārskaita uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

  • Vecāku pabalsts;
  • Maternitātes pabalsts;
  • Paternitātes pabalsts;
  • Bērna kopšanas pabalsts;
  • Ģimenes valsts pabalsts.