Atlīdzību piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos. To izmaksā vienu reizi.

Atlīdzību var saņemt adoptētājs:

 • kurš pats un tā bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kuram un tā bērnam ir piešķirts personas kods.

Atlīdzību nepiešķir:

 • ja adoptē otra laulātā bērnu;
 • adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Atlīdzības par bērna adopciju apmērs ir 1422,87 euro.

Atlīdzību izmaksā par katru adoptēto bērnu, kurš pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, audžuģimenē, aizbildnībā).

Atlīdzību var saņemt:

 • ieskaitīt pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vienam no adoptētājiem ir tiesības uz paternitātes pabalstu.

Līdz ar tiesas sprieduma spēkā stāšanos tiek pārtraukta atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksa, bet rodas tiesības pieprasīt un saņemt bērna adopcijas pabalstu.

Pēc adopcijas apstiprināšanas adoptētais bērns iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Tādejādi adoptētājām ir tiesības arī uz visiem pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

 • Maternitātes pabalsts
 • Vecāku pabalsts
 • Bērna kopšanas pabalsts
 • Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam