Katrs cilvēks var saņemt speciālista konsultāciju

par VSAA sniegtajiem pakalpojumiem.

Speciālists izskaidros,

kas pienākas un kā to var saņemt.