Pabalstus saistībā ar COVID – 19 var saņemt līdz 30.jūnijam

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka īstermiņa pabalsti, kuri tika ieviesti saistībā ar COVID-19, tiek piešķirti un izmaksāti par periodu līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Ja vēl nav paspēts iesniegt iesniegumu slimības palīdzības pabalsta un bezdarbnieka palīdzības pabalsta saņemšanai par periodu līdz 30.jūnijam, tad to vēl var izdarīt līdz 2021.gada 30.jūlijam.

Slimības pabalsts, ja saslimšana ir saistīta ar Covid-19, jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās saslimšanas dienas. Ja saslimšana saistībā ar COVID-19 iestājusies līdz 2021.gada 30.jūnijam, tad ārsts darbnespējas lapu B izsniegs jau no pirmās saslimšanas dienas un VSAA par šo periodu piešķirs slimības pabalstu. Ja vēlāk, tad darbnespējas lapa tiks izsniegta vispārējā kārtībā, proti, par pirmajām 10 darbnespējas dienām ārsts izsniegs darbnespējas lapa A, bet sākot no 11.darbnespējas dienas – darbnespējas lapu B. Slimības pabalstu VSAA piešķirs no 11.darbnespējas dienas.