Ētikas kodekss nosaka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nodarbināto profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai sekmētu labu pārvaldību,  vairotu sabiedrības uzticēšanos aģentūrai un valsts pārvaldei kopumā.