Par e-darbnespējas lapu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka personām, kurām ārsts ir izsniedzis E-veselības sistēmā reģistrētu e-darbnespējas (e-DNL) lapu B, VSAA ir jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai. Iesniegumā obligāti jānorāda e-DNL numurs, kas jāpajautā ārstam.

Visērtāk aizpildīt iesniegumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. E-iesniegumu var izmantot tadja ārsts E-veselības sistēmā ir reģistrējis un noslēdzis e-DNL, bet nevar izmantot, ja ir izsniegta papīra formāta darbnespējas lapa B.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Ja izsniegta elektroniskā darbnespējas lapa, iesniegumam papīra darbnespējas lapu B pievienot nav nepiec24iešams, jo VSAA pabalsta piešķiršanai izmantos informāciju par noslēgtajām darbnespējas lapām B, kas saņemta elektroniski no E-veselības sistēmas.

Ar VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu var iepazīties interneta vietnē www.latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta”.

Darba devējs E-veselības sistēmā noslēgto darbnespējas lapu redzēs Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā.

Ja ārsts izsniedz papīra formāta darbnespējas lapu, tad vēl arvien ir spēkā iepriekšējā darbnespējas lapas B iesniegšanas kārtība.

Instrukcija  E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

Publicēšanas datums: [27.03.2018]