Jauna iespēja – e-iesniegumi VSAA pakalpojumu pieprasīšanai

No novembra pakalpojumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var pieprasīt, izmantojot interneta vietni www.latvija.lv. Šādu iespēju nodrošina jaunais elektroniskais pakalpojums „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kas ļauj ne tikai bez klātienes apmeklējuma pieprasīt VSAA pakalpojumus, bet arī turpat portālā saņemt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem.

E-iesniegumus VSAA piedāvā izmantot  ērtākai  pakalpojumu saņemšanai, gadījumos, kad  tiesību noteikšanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti.

Iesniegt iesniegumus portālā www.latvija.lv patlaban var šādiem VSAA pakalpojumiem:

 • bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai;
 • vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai;
 • ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai;
 • paternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai;
 • apbedīšanas pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai;
 • vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai;
 • bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai;
 • valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai;
 • pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršanai;
 • valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršanai;
 • invaliditātes pensijas piešķiršanai;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai;
 • bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai.

Pakāpeniski būs pieejami pārējie e-iesniegumi:

 • par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai;
 • pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai;
 • U2 dokumenta „Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai;
 • U2 dokumenta „Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai;
 • U1 dokumenta „Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu” saņemšanai;
 • E 401 un E 411 sertifikāta saņemšanai.

Lai sekotu līdzi sava iesnieguma apstrādes gaitai, ir radīta iespēja saņemt no VSAA ziņu uz pakalpojuma pieprasītāja mobilo tālruni vai e-pastā par to, ka www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir pieņemts, kā arī par to, ka VSAA lēmums par pakalpojumu ir pieņemts. Īsziņu par lēmuma pieņemšanu VSAA pēc klienta pieprasījuma nosūtīs arī tajos gadījumos, kad iesniegums būs saņemts klātienes apmeklējuma laikā vai nosūtīts pa pastu.

Pēc 1. novembra pieprasītajiem pakalpojumiem saņemt lēmumus elektroniski varēs tikai portālā www.latvija.lv.Lēmumi būs redzami sadaļas „Mana darba vieta” apakšsadaļā „Saņemtie e-dokumenti”.

Ar e-pakalpojuma aprakstu katrs interesents var iepazīties VSAA interneta mājaslapas www.vsaa.gov.lv sadaļā „e-pakalpojumi” vai portālā www.latvija.lv, kur izvietotas e-iesnieguma aizpildīšanas instrukcijas.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]