Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pensiju saņēmējiem

2018.gadā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksātajai pensijai piemēros neapliekamo minimumu 250 eiro mēnesī, neatkarīgi no tā, kur pensionārs ir iesniedzis savu algas nodokļa grāmatiņu.

Pensionāram bez neapliekamā minimuma var tikt piemēroti arī citi atvieglojumi, piemēram, saistībā ar invaliditāti.

No pensijas, kas pārsniedz 250 eiro, VSAA ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN):
20 %  mēneša ienākumam līdz 1667 eiro jeb 20 004 eiro gadā;
23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR.

Piemēri:

Pensionāra vienīgais ienākums ir VSAA piešķirtā pensija 400 eiro mēnesī.
Aprēķinot izmaksājamo pensijas summu, VSAA
 piemēros neapliekamo minimumu 250 eiro apmērā un tai pensijas daļai, kas pārsniedz 250 eiro, aprēķinās IIN likmi 20 % apmērā. Šajā piemērā tie ir 150 eiro. Tādējādi pensionārs no VSAA pēc IIN ieturēšanas saņems 370 eiro.

Pensionāra vienīgais ienākums ir VSAA piešķirtā pensija 1950 eiro mēnesī.
Aprēķinot izmaksājamo pensijas summu, VSAA 
piemēros neapliekamo minimumu 250 eiro apmērā. Pensijas daļai no 250 līdz 1667 eiro aprēķinās IIN likmi 20 % apmērā, bet pensijas daļai, kas  pārsniedz 1667 eiro – tie ir 283 eiro, aprēķinās IIN likmi 23 %. Tādējādi pensionārs no VSAA pēc IIN ieturēšanas saņems 1601,51 eiro.

Ja pensija ir pensionāra vienīgais ienākums un tā nesasniedz 55 000 eiro gadā, nodokļu deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai veiktu IIN pārrēķinu par gada ienākumu summu, nebūs jāsniedz.

! Pensionāram bez pensijas var būt arī citi ienākumi (darba alga,  ienākumi no saimnieciskās darbības, autoratlīdzībām u.c.).

Ja pensija nav vienīgais ienākums, būs jāiesniedz VID 2018.gada ienākumu deklarācija, lai precizētu piemēroto neapliekamo minimumu un attiecīgi nomaksāto IIN. Iesniedzot ienākumu deklarāciju, gada ienākuma nodokļa aprēķināšanai visus ienākumus (t.sk., pensija vai cits ar nodokli apliekamais ienākums) VID summēs kopā. Tā rezultātā var veidoties gan nodokļa pārmaksa, gan arī „parāds”, kad būs nepieciešams piemaksāt IIN.

Pensionārs, kuram pensija nav vienīgais ienākums, zinot, ka viņa kopējie ienākumi būs lielāki nekā1667 eiro mēnesī, var iesniegt VSAA nodaļā rakstveida iesniegumu, lūdzot taksācijas gada laikā piemērot 23 % IIN likmi „no pirmā eiro” (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. panta 23. daļa), tādējādi neveidojot IIN „parādu”.

Publicēšanas datums: [10.10.2018]