Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada janvārī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada februārī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada martā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada aprīlī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada maijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada jūnijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada jūlijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada augustā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada septembrī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada oktobrī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada novembrī

Valsts budžeta tāmes

VSAA admininstratīvo izdevumu analīze 2019. gadā

 

Publicēšanas datums: [10.09.2019]