Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets


Tāme 2018. gadam

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada janvārī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada februārī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada martā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada aprīlī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada maijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada jūnijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada jūlijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada augustā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada septembrī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2018. gada oktobrī

VSAA admininstratīvo izdevumu analīze 2018. gadā

 

 

Publicēšanas datums: [24.07.2017]