Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets


Plāns 2019.gadā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada janvārī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada februārī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2019. gada martā

Valsts budžeta tāmes

VSAA admininstratīvo izdevumu analīze 2019. gadā

Publicēšanas datums: [24.07.2017]