Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2020. gada janvārī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2020. gada februārī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2020. gada martā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2020. gada aprīlī
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2020. gada maijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2020. gada jūnijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2020. gada jūlijā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izpilde 2020. gada augustā

Valsts budžeta tāmes

VSAA admininstratīvo izdevumu analīze 2020. gadā

 

Publicēšanas datums: [10.09.2019]