Elektroniskie pakalpojumi

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas elektroniski

Vecākiem

Pabalsti, piemaksas, atlīdzības topošajiem un esošajiem vecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem

Strādājošajiem

Pabalsti, ko var saņemt, saslimstot, zaudējot darbu vai gūstot darba traumu. Pabalsti strādājošiem bērnu vecākiem

Pensionāriem/senioriem

Pensijas vecuma, izdienas pensionāriem, invalīdiem un bāreņiem. Pabalsts pensionāra nāves gadījumā

Personām ar īpašām vajadzībām

Pabalsti un kompensācijas redzes, dzirdes, kustību u.c. invalīdiem

Pakalpojumi Eiropas Savienībā

Pakalpojumi, kas pienākas, pārvietojoties Eiropas Savienībā.