Stratēģija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras  (VSAA) darbības stratēģija 2017.−2019.gadam  nosaka VSAA misiju,  vīziju,  prioritātes, stratēģiskos mērķus, rīcības virzienus to sasniegšanai, kā arī  sasniedzamos rezultātus, un ir  pamats ikgadējai VSAA darbības plānošanai.

Īss stratēģijas izklāsts infografikā šeit: Stratēģijas karte 2017.-2019. gadam
Pilnu stratēģijas tekstu var izlasīt šeit: Stratēģija 2017.-2019. gadam

Publicēšanas datums: [18.03.2018]