Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības stratēģija 2020.-2023. gadam ir aģentūras darbības plānošanas dokuments, kas nosaka aģentūras prioritāros attīstības virzienus, mērķus un rīcības plānus izvirzīto mērķu sasniegšanai.