Projekts „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”

Projekta nosaukums: „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”

Projekta identifikācijas numurs: Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001

Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros labklājības nozares informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai īsteno projektu „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”. Lasīt vairāk>>

Publicēšanas datums: [04.09.2018]