Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

Tiesības saņemt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu ir personai, kurai piešķirts ģimenes valsts pabalsts par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Bērna ar invalīditāti kopšanas pabalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija (VDEĀK) ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem.

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobīļa iegādei un pabalsta saņemšanai.