Pakalpojumiem Eiropas Savienībā

Klientu ievērībai! Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Veidlapas, kas attiecināmas uz ES/EEZ valstīm un Šveici (Regulas Nr.883/2004 un Nr. 987/2009)

Iesniegums U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstus” saņemšanai  

Sertifikāts par apdrošinātas personas apdrošināšanas vēsturi (veidlapa E207)

Iesniegums informācijas nosūtīšanai uz ES/EEZ dalībvalsts kompetento iestādi (par ģimenes pabalstiem)

Certificate concerning the insured persons insurance history (E 207) Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot citā ES/EEZ valstī vai Šveicē pēc nosūtījuma (A1 sertifikāta saņemšanai)

Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot citā ES/EEZ valstī vai Šveicē pašnodarbinātā statusā (A1 sertifikāta saņemšanai)

Iesniegums sociāli apdrošinātās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A1 sertifikāta saņemšanai) Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai 

Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai- tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai  

Iesniegums citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices slimības/maternitātes pabalsta piešķiršanai

Ārsta ziņojums par darba nespēju (E 116)

Apbedīšanas pabalsta pieprasījums (E 124)

Iesniegums – ES/S-1 E 104 veidlapas saņemšanai

Application ES/S-1 for receipt of the Form E 104

Anketa par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu nodarbinātības laikā citā ES/EEZ valstī

Veidlapa E 301 sertifikāta saņemšanai no Apvienotās Karalistes Veidlapa E 301 sertifikāta saņemšanai no Dānijas

Veidlapa U1/E301 dokumenta saņemšanai no Norvēģijas, aizpilda persona

Veidlapa U1/E301 dokumenta saņemšanai no Norvēģijas, aizpilda Norvēģijas darba devējs

Iesniegums citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices valsts pensijas piešķiršanai vai pārrēķinam

Lai lasītu .pdf  failus, programmatūru bez maksas iespējams lejuplādēt

Publicēšanas datums: [26.06.2020]