Klientu ievērībai! Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Veidlapas, kas attiecināmas uz ES/EEZ valstīm un Šveici (Regulas Nr.883/2004 un Nr. 987/2009)

Lai lasītu .pdf failus, programmatūru bez maksas iespējams lejuplādēt.