Cilvēkam ar pirmās grupas redzes invaliditāti

VSAA maksā pabalstu par asistenta izmantošanu.

Maksā tikai tad, ja nesaņem:

  • pašvaldības pabalstu par asistentu,

  • Eiropas projektu finansējumu par asistentu,

  • pabalstu cilvēkam ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana.