Pabalstu bēglim vai cilvēkam ar alternatīvo statusu maksā:

  • ja viņam ir 15 vai vairāk gadi, bet nav vēl pensijas vecums,

  • vienam vecākam par bērnu līdz 18 gadiem.