Izziņā var redzēt VSAA datu bāzē reģistrēto

cilvēka darba stāžu līdz 1996.gadam.

Cilvēka darba stāžu VSAA izmanto

pensijas vai bezdarbnieka pabalsta piešķiršanā.

InformācijuVSAA atjauno reizi nedēļā.