Darba stāžs līdz 1995.gada 31.decembrim

cilvēkiem pašiem jāpierāda ar dokumentiem.

Darba stāžs VSAA ir jāzina,

lai piešķirtu pensiju vai bezdarbnieka pabalstu.

 

VSAA stāžu reģistrē savā datu bāzē.

Pēc tam cilvēkam nosūta viņa dokumentus un informāciju par stāžu.

 

Cilvēks var noskaidrot informāciju par savu stāžu,

izmantojot e-pakalpojumu „Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam”

vai VSAA klientu apkalpošanas centrā.