VSAA atlīdzina izdevumus par ārstēšanos un rehabilitāciju

pēc nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības.

Atlīdzina arī izdoto naudu par medikamentiem un ceļu.