Divi zīmēti cilvēki, kuri sēž pie datora un sazinās savā starpā

Šādu iespēju no 1.jūnija nodrošina pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”, kas tiek īstenots Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sadarbojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un pašvaldībām.

VSAA speciālistu konsultācijas videoformātā var saņemt Pededzes pagastaIlūkstes pilsētasVišķu pagastaViļakas pilsētasRundāles pagastaVecumnieku pagastaRubenes pagastaViesītes pilsētasLīvānu pilsētasLudzas pilsētasOlaines pilsētasStopiņu pagastaDrustu pagastaGaujienas pagastaSmiltenes pilsētasVariņu pagasta un Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) apmeklētāji.

Lai saņemtu nepieciešamās VSAA speciālistu konsultācijas par vecuma un invaliditātes pensiju, kā arī par slimības un vecāku pabalstu, šo pašvaldību iedzīvotājiem vairs nevajadzēs mērot ceļu uz tuvāko VSAA klientu apkalpošanas centru – visu nepieciešamo informāciju varēs noskaidrot video konsultācijā, ko palīdzēs noorganizēt VPVKAC darbinieks.

Lai konsultācija būtu iespējami pilnīga, VSAA aicina pirms VPVKAC apmeklējuma  noskaidrot, kādi dokumenti (piemēram, darba grāmatiņa, kolhoznieka darba grāmatiņa, arhīva izziņas, kara klausības apliecība, izglītības dokumenti utml.) nepieciešami apdrošināšanas stāža pierādīšanai, un ņemt tos līdzi.

Lai saņemtu VSAA speciālistu video konsultācijuVPVKAC telpās:

  • telefoniski vai rakstiski jāsazinās ar kādu no iepriekš minētajiem VPVKAC un jāpierakstās uz konsultāciju, norādot interesējošo VSAA pakalpojumu;
  • noteiktajā laikā ar personu apliecinošu dokumentu jāierodas attiecīgajā VPVKAC, kur darbinieks nodrošinās video saslēgumu ar VSAA speciālistu.